Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse til bålhytte mv.

10-06-2024

Landzonetilladelse til bålhytte med integreret shelter samt forhindringsbane
Klagefrist til den 8. juli 2024