Gilleleje - Afgørelse - Landzonetilladelse

27-06-2024

Gilleleje, Parkvej 309: Landzonetilladelse til etablering af rense- og forsinkelsesbassin til byudviklingsområdet ved Parkvej 309.
Klagefrist 25. juli 2024.