Blistrup - afgørelse - bore- og midlertidig indvindingstilladelse

12-06-2024

Persano A/S ønsker at etablere et grundvandskøleanlæg til køling og opvarmning af processer og rumopvarmning. 

Gribskov kommune har givet en boretilladelse og en midlertidig indvindingstilladelse til Persano A/S til at anlægge to undersøgelsesboringer og indvinde 40.000 m3 grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning. 

Gribskov kommune har samtidig truffet afgørelse om at det ansøgte ikke skal miljøvurderes.

Klagefristen for afgørelserne er d. 10. juli 2024.

Bore- og midlertidig indvindingstilladelse

Screeningsafgørelse - Afgørelse om ingen miljøvurdering af undersøgelsesboringer og prøvepumpning