Tisvildeleje – afgørelse om etablering af jordvarmeboringer på Tisvilde Lundevej 10, 3220 Tisvildeleje

02-01-2024

Gribskov Kommune har meddelt tilladelse til etablering af lodret jordvarme med 2 boringer.

Gribskov Kommune har foretaget screening af jordvarmeprojektets miljømæssige påvirkninger, og truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet. Der er på den baggrund meddelt jordvarmetilladelse til det ansøgte.

Klagefristen for afgørelserne er d. 30.01.2024.