Søborg - afgørelse - tilladelse til udskiftning af gammel bro over Søborg Landkanal

23-01-2024

 

Gribskov Kommune har givet tilladelse til udskiftning af gammel bro over Søborg Landkanal. Samtidig er det besluttet at nedlægge Landvindingslaget og at Gribskov Kommune overtager ejerskabet af broen over Søborg Sø Landkanal. Der er mellem Naturstyrelsen og Gribskov Kommune indgået en aftale om, at Naturstyrelsen i forbindelse med genopretningen af Søborg Sø udskifter broen over Søborg Sø Landkanal ved Ørbakkevej. Udskiftningen af broen sker inden Gribskov Kommune overtager ejerskabet af den. Afgørelsen er truffet efter vandløbsloven. 

Klagefristen er d. 20. februar 2024

Tilladelse

Ansøgning