Helsinge: Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig regnvandskloak fra Østergade 62

10-01-2024

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig regnvandskloak fra regnvandssystemet på Østergade 62.
Klagefrist 7. februar 2024. Klagevejledning findes i tilladelsen.