Dr Mølle – afgørelse om dispensation til renovering/ombygning af sommerhus mv.

08-01-2024

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til udvidelse af sommerhus mv.
Klagefristen er den 5. februar 2024.