Dr Mølle – afgørelse om dispensation til lovliggørelse af anneks

08-01-2024

Gribskov Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til anneks.
Klagefristen er den 5. februar 2024.