Afgørelse til offentliggørelse - Nedlæggelse af offentlig sti ved Søborg

23-01-2024

Ved Byrådsbeslutning den 05.09.2023 er der truffet foreløbig beslutning om nedlæggelse af offentlig sti mellem Bygaden og Søborggårdsvej.
Den offentlige sti er matrikulært betegnet som litra 7000 b, og del af cykelstirute 33. Stinedlæggelsen indgår som del af Naturstyrelsens projekt for genskabelse af Søborg sø.