VVM screening af tillæg til spildevandsplanen om etablering af nyt regnvandsbassin i Blistrup.

02-02-2024

Klagefrist 1. marts 2024.

Klagevejledning
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NemID på klagenævnets hjemmeside. På siden finder du mere information om, hvordan man klager. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 DKK for privatpersoner og 1.800 DKK for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.