Tisvildeleje – afgørelse om etablering af jordvarmeboring

13-02-2024

Gribskov Kommune har givet tilladelse til etablering af lodret jordvarme med 4 boringer.

Gribskov Kommune har foretaget screening af jordvarmeprojektets miljømæssige påvirkninger og truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet. Der er på den baggrund meddelt jordvarmetilladelse til det ansøgte.

Klagefristen er d. 12. marts 2024.

Tilladelse

Miljøvurderingsscreening