Heatherhill - dispensation til afbrænding af hede på Studebjerg

06-02-2024

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til afbrænding af hede på Studebjerg ved Heatherhill.

Klagefristen er d. 5. marts 2024

Dispensation