Esrum - Afgørelse om eksistens af trampesti på privat grund

06-02-2024

Kommunen har nu truffet afgørelse i sag om eksistens af trampesti på privat grund i Esrum i medfør af reglerne om offentlighedens adgang ad veje og stier i det åbne land, jf. naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1.

Klagefristen er den 5. marts 2024.