Tisvilde By - Dispensation til forhøjning af Karsemosediget ved Arresø

26-02-2024

Gribskov Kommune har nu truffet afgørelse i sag om forhøjning af Karsemosediget ved Arresø efter reglerne om beskyttet natur og søbeskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16.

Klagefristen er den 25. marts 2024.