Udsholt – afgørelse om etablering af jordvarmeboring på Hvilesteens-Ager 8, Udsholt, 3230 Græsted

30-04-2024

Gribskov Kommune har meddelt tilladelse til etablering af lodret jordvarme med én boring.

Gribskov Kommune har foretaget screening af jordvarmeprojektets miljømæssige påvirkninger og truffet afgørelse om, at der ikke skal
udarbejdes en miljøvurdering af projektet. Der er på den baggrund meddelt jordvarmetilladelse til det ansøgte.

Klagefristen for afgørelserne er d. 28.05.2024.