Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

03-04-2024

Græsted, Holtvej 40: Landzonetilladelse til årligt tilbagevendende friluftsteater.
Klagefrist 01. maj 2024.