Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse til enfamiliehus og garagebygning

14-09-2023

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og garagebygning
Klagefrist til den 12. oktober 2023