Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

12-09-2023

Græsted, Ny Mårumvej 89: Landzonetilladelse til garagebygning.
Klagefrist 10. oktober 2023. Vi bemærker, at klageperioden hermed er udvidet en ekstra dag, fordi offentliggørelsen er sket en dag senere end datoen for afgørelsen.