Esrum – afgørelse om dispensation til etablering af solceller på udhustag

11-09-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af solceller
Klagefristen er den 9. oktober 2023