Dr Mølle – afgørelse om dispensation til etablering af nyt sommerhus

11-09-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af nyt sommerhus
Klagefristen er den 9. oktober 2023