Annisse - Dispensation efter naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til plankebro ved Arresø

19-09-2023

Gribskov kommune har nu truffet afgørelse i sag om etablering af plankebro på eksisterende trampesti efter reglerne om beskyttet natur og søbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16.
Plankebroen er en simpel konstruktion bestående af planker på triller (60 cm bred og 15 meter lang). Den placeres ved Arresø i Annisse på Naturstyrelsens arealer.

Klagefristen er den 17. oktober 2023.