Søborg By - Lovliggørende dispensation til carport og udhus inden for åbeskyttelseslinjen

19-09-2023

Gribskov Kommune har givet en lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens §16 til carport med udhus på 47 m2 samt 13 m2 udhus.

Klagefrist: den 17. oktober 2023