Dr Mølle – Afgørelse om dispensation til bibeholdelse af brændeskur

16-10-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til bibeholdelse af brændeskur
Klagefristen er den 13. november 2023