Gilleleje By - Dispensation til tilbygning på 74 m2 inden for sø- og åbeskyttelseslinjen

27-10-2023

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til opførelse af tilbygning inden for åbeskyttelseslinjen til Søborg Kanal.

Klagefrist: den 24. november 2023