Dronningmølle - Dispensation fra fredet fortidsmindebeskyttelseslinje og åbeskyttelseslinjen til ombygning af Hulerød Kro

11-10-2023

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 til renovering og ombygning af Hulerød Kro.

Klagefristen for begge afgørelser er den 8. november 2023.


Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 m. bilag

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 m. bilag

 

Lokalplan nr. 331.03 for Hulerød Kro offentliggøres på Gribskov Kommunes hjemmeside den 11. oktober.

Se lokalplanportal for Gribskov Kommune her