Esrumgaard – Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af beskyttet sø på matr.nr. 1i, Esrumkloster, Esbønderup

19-10-2023

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til nedlæggelse af beskyttet sø og etablering af erstatningsnatur.

Klagefristen er den 16. november 2023.