Tibirke - Afgørelse - Landzonetilladelse

01-11-2023

Tibirke, Bækkebrovej 15: Landzonetilladelse til pavillon/opbevaringsrum.
Klagefrist 29.11.23.