Nejlinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

08-11-2023

Nejlinge, Græstedvej 30: Landzonetilladelse til afholdelse af Hellsinge Maskinfest som årligt tilbagevendende event.
Klagefrist 06. december 2023.