Gilleleje - Afgørelse - Landzonetilladelse, Søborg

08-11-2023

Landzonetilladelse til arealoverførsel samt ændret anvendelse som skovbegravelsesplads ved Søborg Kirke
Klagefrist til den 6. december 2023