Dr Mølle – afgørelse om dispensation til nyt tag med overdækning

28-11-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til nyt tag med overdækning.
Klagefristen er den 26. december 2023.