Dr Mølle – afgørelse om dispensation til etablering af sommerhus

28-11-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af sommerhus.
Klagefristen er den 26. december 2023.