Dronningmølle - Dispensation til læskur og ridebane inden for åbeskyttelseslinjen

01-11-2023

Gribskov Kommune har givet en lovliggørende dispensation til et læskur (37 m2) og en dispensation til en ny ridebane (24 x 48 m). Begge delvist placeret inden for åbeskyttelseslinjen til Esrum Å.

Klagefrist: den 29. november 2023