Afgørelse om af Plejeplan for Keldsøfredningen ikke er omfattet af miljøvurderingspligt efter Miljøvurderingsloven

20-11-2023

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om at udkast til Plejeplan for det fredede Keldsøområde ikke er omfattet af miljøvurderingspligt efter Miljøvurderingsloven.

Afgørelse

Klagefristen er den 18. december 2023.