Tilladelse til badebro ud for Udsholt Strandvej 34, Græsted.

17-03-2023

Gribskov kommune har givet tilladelse til etablering af badebro ud for Udsholt Strandvej 34, 3230 Græsted. Den nye bro erstatter en tidligere på samme placering. Tilladelsen gives i henhold til § 2, stk. 1 i LBK nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer.
Klagefristen er 14. april 2023.