Helsinge - Afgørelse - tilladelse til at hæve drikkevandsboringer til over terræn

14-03-2023

Gribskov Kommune har givet tilladelse efter vandforsyningsloven til at hæve to drikkevandsboringer ved Helsinge Vandværk, til over terræn.

Klagefristen er d. 11. april 2023.

Tilladelse