Helsinge - afgørelse - reguleringstilladelse på privat rørlagt vandløb

02-03-2023

Gribskov Kommune har givet en reguleringstilladelse på privat rørlagt vandløb i Troldebakkerne, klynge 11. 

Tilladelse

Klagefristen er d. 30.marts 2023