Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse til naturprojekt

17-03-2023

Landzonetilladelse til etablering af to søer samt regulering af terræn mv.
Klagefrist til den 14. april 2023