Esrumkloster - Afgørelse - Landzonetilladelse

03-03-2023

Esrumkloster, Villingerødvej 73A-D: Landzonetilladelse til udvidet boligareal med udestuer.
Klagefrist 31. marts 23.