Dr Mølle – afgørelse om dispensation til etablering af nyt sommerhus på 110 m2

31-03-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af nyt sommerhus
Klagefristen er den 28. april 2023