Blistrup - Afgørelse - Landzonetilladelse

16-03-2023

Blistrup, Udsholtvej 84: Landzonetilladelse til indretning af 2 ekstra boliger i værkstedsbygning.
Klagefrist 13. april 2023.