Ved Åkandesøen – afgørelse om dispensation til oprensning af sø og fældning af enkelte træer i mose

15-03-2023

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø og fældning af enkelte træer i mose ved Åkandesøen, Rågeleje.

Klagefrist: Klagefristen er den 12. april 2023