Søborg – afgørelse om dispensation til etablering af ride- og cykelsti

11-05-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til del af nyt stiforløb ved Søborg Sø
Klagefristen er den 8. juni 2023