Aggebo - Afgørelse - Landzonetilladelse

11-05-2023

Aggebo, Aggebovej 33: Landzonetilladelse til ridebane og to læskure.
Klagefrist 08. juni 2023.