Mårum - Dispensation fra skovbyggelinjen til at opsætte hegn ud til Ny Mårumvej

25-05-2023

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til at opsætte et lydisolerende hegn ud til Ny Mårumvej.

Klagefrist: 22. juni 2023