Kæderup By - Dispensation til tilstandsændring af beskyttet dige

16-05-2023

Gribskov Kommune har givet en lovliggørende dispensation fra museumsloven til en tilstandsændring af et beskyttet dige.
Tilstandsændringen er sket i perioden 1995-1997.

Klagefrist: den 13. juni 2023