Annisse - Afgørelse om eksistensen af en trampesti ved Arresø efter naturbeskyttelseslovens §26

11-05-2023

Gribskov Kommune har truffet afgørelse i sag om eksistensen af en sti på privat ejendom ved Arresø.
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens §26.

Klagefrist: den 8 juni 2023