Gilleleje – Afgørelse – tilladelse til etablering af gyllebeholder

08-06-2023

Gilleleje, Krigsagervej 36: Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på husdyrbruget
Klagefrist: 6. juli 2023