Esrum - Afgørelse - tilladelse til reguleringsprojekt af vandløb

14-06-2023

Gribskov Kommune har givet tilladelse til et reguleringsprojekt af vandløb.

Klagefristen er d. 12. juli 2023.

Tilladelse