Esbønderup – afgørelse om dispensation til etablering af ny 42 m2 carport med skur

06-06-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af ny carport
Klagefristen er den 4. juli 2023