Dr Mølle – afgørelse om dispensation til etablering af 15 m2 tilbygning

22-06-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af tilbygning
Klagefristen er den 20. juli 2023